“We kunnen nu binnen 20 min een tankautospuit compleet controleren waar we eerst 2-3 dagen over deden.”

Brandweer Brabant Noord

Aanleiding:

 • De Brandweer regio Brabant Noord wilde een sluitend systeem voor het registreren van activa
 • De te registreren activa zijn:
  • Inventaris
  • Voertuigen
  • Blusmiddelen
  • Materialen op het voertuig
  • Uitrukpakken

Aanpak

 • Het Allutrace RFID systeem voor activabeheer is door Polytrack bij de Brandweer regio geïmplementeerd.
 • Met een compacte werkgroep is bekeken welke materialen er moeten worden opgenomen in het registratie systeem.
 • Het registratie systeem is daar vervolgens door Polytrack op ingericht.
 • Brandweer medewerkers hebben vervolgens alle voertuigen, voertuigcompartimenten (luiken), meubilair en materialen voorzien van een RFID smart label.
 • De ruimtes (o.a. kantoren, maar ook sanitairruimtes) zijn voorzien van een barcode label.
 • Met handscanners is aansluitend alles gekoppeld: materialen aan voertuig(compartiment) en meubilair aan ruimtes
 • Binnen de wasserij worden wasbeurten en reparaties aan uitrukpakken met handscanners geregistreerd

Resultaat

 • Actueel overzicht op activa: wat is er en belangrijk: waar is het?
 • Eenvoudige en razendsnelle controle op compleetheid voertuigen, door middel van handscanning.
 • Duidelijke management rapportages, ten behoeve van budgettering, afschrijvingen, onderhoud en garantie aanspraken.
 • Snelle inventarisatie van kantoren op aanwezigheid van meubilair
 • Risico op ontbreken van materialen op voertuig wordt weggenomen, dus altijd volledig uitgerust naar een incident
 • Kostenbesparing

Andere klantcases in deze branche