“Door deze RFID-oplossing zijn we nooit meer een gasmeter kwijt. Een winst van €40.000 per jaar!” 

DOW Chemical

Aanleiding:

 •  Dow Chemical wilde een slim systeem voor het in-uit proces van gasmeters en mobilofoons.  Zij raakten namelijk jaarlijks voor €40.000 aan dit materiaal kwijt, dat ze intern gebruiken bij de productie van kunststoffen en chemicaliën
 • Ze wilden inzicht in het juiste gebruik van gasmeters
 • Ze wilden een goed alternatief voor de barcodes die ze nu gebruikten: deze waren beschadigd door het veeldvuldige gebruik, waardoor de code niet meer leesbaar was.

Aanpak:

 •  Implementatie van een geautomatiseerde uitgiftemodule met een vaste scanopstelling. Vast is in dit geval de beste oplossing, omdat uitgifte altijd op één locatie gebeurt.
 • Al het materieel voorzien van RFID smart labels: de uitdaging om een smart label op de juiste plek te bevestigen hebben we succesvol getackeld met speciale geurloze 2-componentenlijm;
 • Medewerkerspas wordt gescand en gekoppeld met de gasmeter die hij meeneemt of terugbrengt. Daardoor weet men altijd wie de meter heeft en waar hij is: op een project bij een medewerker of in reparatie bijvoorbeeld;
 • Einde dag inventariseren ze de voorraad met een mobiele scanner;
 • Kalibratie – belangrijk ijkpunt – toegevoegd als functie in software. Nu is  inzichtelijk wanneer ze welk stuk gereedschap moeten checken.

Resultaat:

 • Winst van 40K per jaar: door geregistreerde uitgifte op persoonsniveau raken ze niets meer kwijt:
 • Tijdswinst: materiaal snel opgespoord door registratie van locatie/persoon.
 • actueel overzicht status materiaal: pro-actieve planning mogelijk
 • Door nieuw kalibratieproces altijd optimaal functionerend materiaal.
 • Inmiddels ook werkhandschoenen toegevoegd, waardoor het verlies (à €1000 per paar) nu minimaal is;

Andere klantcases in deze branche