“We kunnen onze onderzeese pijpleidingen foutloos leggen en alles volgen met RFID.” 

Maritiem ingenieursbedrijf

Aanleiding:

  • Voor het leggen van pijpen in ondiep water voor het transporteren van olie wilden zij een volautomatisch trackingsysteem.
  • Zij wilden de pijpen, die in lossen delen worden aangevoerd en ze ter plekke verwerken tot een pijpleiding helemaal volgen. Van leverancier tot en met het verwerkingsproces tot pijpleiding in het water.
  • Ze hadden de belangrijke eis dat het systeem moest functioneren in aanwezigheid van staal, (zout) water, een hitte van 200 graden) en een druk van 70 ton.

Oplossing:

  • Implementatie van een oplossing waarin diverse leesopstellingenin het proces de met RFID uitgeruste pijpen beheren en monitoren. Het systeem weet waar een pijp zich bevindt in het proces, of deze goed ligt of niet misschien, etc.
  • De klant kan behalve registreerde informatie uitlezen ook zaken toevoegen: bijvoorbeeld resultaten van een kwaliteitsmeting van het laswerk via röntgen door een operator, maar ook geautomatiseerd vanuit de controlesystemen.

Resultaat:

  • Procesoptimalisatie: snelheid!
  • Kwaliteitsmeting
  • Kostenbeheersing door voorkomen van fouten in het leggen van de pijpen
  • Groei klanttevredenheid door verbeterde resultaten

Andere klantcases in deze branche