Nederlands Forensisch Instituut -

“Door track & trace weten we nu precies waar een bewijsstuk is.”

Nederlands Forensisch Instituut

Aanleiding:

 •  De opdrachtgever meestal politie of het Openbaar Ministerie – levert bij NFI als forensisch onderzoeker sporen aan of materiaal waar sporen op kunnen zitten. Deze bewijsstukken –tien duizenden per jaar – heten binnen het strafrecht ‘stukken van overtuiging’ (SVO’s). Het NFI onderzoekt de SVO’s zoals drugs, wapens, mobiele telefoons, maar ook DNA-materiaal.
 • NFI wilde na een eerdere procesoptimalisering, waarin SVO’s beter traceerbaar en identificeerbaar zijn, een nieuwe slag maken met Polytrack om hun registratieproces te optimaliseren.

Oplossing:

 •  Op basis van track & trace werkte NFI al met een localisatie- en registratiesysteem waar route en locatie van SVO’s 100% inzichtelijk zijn. Zonder menselijke handelingen kan NFI de route van een SVO in het gebouw volgen en controleren, want dat is naast de locatie van de SVO een tweede eis .
 • De unieke sleutel voor elke SVO is het Sporen Identificatie Nummer (SIN). Op het plaats delict plakt men een SIN-sticker met een RFID chip op de verpakking van het forensisch spoor. Bij binnenkomst wordt het nummer gescand en automatisch geregistreerd.
 • Voor het volgen en opsporen van SVO’s is het NFI gebouw is verdeeld in 50 compartimenten. Bij een doorgang tussen twee compartimenten worden de SIN-stickers gelezen door een RFID reader opstelling met antennes, die de richting bepalen en controleert of het bewijsstuk geautoriseerd is.
 • Met een draadloze handscanner kunnen NFI-medewerkers snel een forensisch spoor in een ruimte of zone traceren en identificeren op basis van het SIN nummer.
 • Polytrack heeft de software vervangen door generieke beheer software, waarmee veel beter aan de eisen van NFI wordt voldaan in het gebruik

Resultaat:

 •  Nauwkeurige afhandeling SVO´s
 • Minimalisering van fouten bij verplaatsingen van SVO’s;
 • Tijdswinst bij zoeken;
 • Correcte afstemming van belangrijke eisen en informatie over bewijsmateriaal met Laboratorium Informatie Systeem;
 • Kostenbesparing door nieuwe generieke software;
 • Flexibiliteit in aanpassingen en uitbreiding door nieuwe generieke software.

Andere klantcases in deze branche